ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εγκαθίδρυση καταστήματος ΕΟΟΣ στην Κυπριακή Δημοκρατία

Υποβολή αίτησης εγγραφής καταστήματος

Δεδομένου ότι έχετε πάρει τις ανάλογες αποφάσεις αναφορικά με την εγκαθίδρυση του καταστήματος σας, μπορείτε να υποβάλετε, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία εγκαθίδρυσης του καταστήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, το έντυπο δήλωσης εγγραφής καταστήματος ΕΟΟΣ (έντυπο ΕΟΟΣ2διά χειρός/ταχυδρομείου συνοδευόμενο από:

  • σύμβαση σύστασης ΕΟΟΣ,
  • πιστοποιημένη μετάφραση της σύμβασης, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το πρωτότυπο είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική,
  • το έντυπο Στοιχεία και Αλλαγή Στοιχείων σε σχέση με αξιωματούχους (έντυπο ΕΟΟΣ3),
  • το συνολικό τέλος των τριακοσίων σαράντα ευρώ (€340) και επιπρόσθετο τέλος εκατόν ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή).

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας και του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 για την εγγραφή του ΕΟΟΣ, έχουν τηρηθεί θα εγγράψει το κατάστημα του ΕΟΟΣ, θα δημοσιεύσει την εγγραφή του στην Επίσημη Εφημερίδα, και θα ενημερώσει σχετικά την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top