ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μεταφορά έδρας Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού

Υποβολή αίτησης για μεταφορά έδρας ΕΟΟΣ

Αφού έχετε εξασφαλίσει την έγκριση του ονόματος και νοουμένου ότι έχετε πάρει τις ανάλογες αποφάσεις αναφορικά με τη μεταφορά έδρας ΕΟΟΣ, μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή αίτησης για συνέχισή του στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Δεδομένου ότι ο ΕΟΟΣ έχει προβεί σε δημοσίευση ειδοποίησης μεταφοράς έδρας στο Κράτος μέλος έδρας του και καμία αρμόδια αρχή δεν έχει αντιταχθεί στην ειδοποίηση πρότασης μεταφοράς της έδρας του στο κράτος μέλος όπου εδρεύει, μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο Δήλωση Ονόματος, Έδρας, Σκοπών, Στοιχεία Μελών και Διάρκειας ΕΟΟΣ (ΕΟΟΣ1) στον Έφορο Εταιρειών, διά χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • τεκμήρια δημοσίευσης της ειδοποίησης πρότασης μεταφοράς της έδρας του στην Κυπριακή Δημοκρατία ∙
  • δήλωση ότι καμία αρμόδια αρχή δεν έχει αντιταχθεί στην ειδοποίηση πρότασης μεταφοράς της έδρας του στην Κυπριακή Δημοκρατία ∙
  • σχέδιο μεταφοράς∙
  • πιστοποιημένη μετάφραση του σχεδίου μεταφοράς, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που είναι σε άλλη γλώσσα από την Ελληνική ∙
  • το έντυπο Στοιχεία και Αλλαγή Στοιχείων σε σχέση με αξιωματούχους (έντυπο ΕΟΟΣ3) ∙
  • την άδεια, συγκατάθεση ή προέγκριση, από αρμόδια κυβερνητική αρχή ή αρμόδιο σώμα, σε περίπτωση που απαιτείται για τη χρήση  λέξεων ή εκφράσεων ή/και για τη φύση της εργασίας, σε περίπτωση που δεν έχει ήδη προσκομιστεί κατά την υποβολή έγκρισης ονόματος ∙
  • το συνολικό τέλος των τριακοσίων σαράντα ευρώ (€340) και επιπρόσθετο τέλος εκατόν ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή).

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top