ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μεταφορά έδρας Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού

Επιλέγοντας το όνομα του ΕΟΟΣ

Προτού προχωρήσετε στην σύσταση του ΕΟΟΣ στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει να επιλέξετε το προτεινόμενο όνομα, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από τον Έφορο Εταιρειών.

Έρευνα επί του προτεινόμενου ονόματος

Αφού επιλέξετε το προτεινόμενο όνομα του ΕΟΟΣ σας και προτού υποβάλετε αίτηση για έγκριση του προτεινόμενου ονόματος παροτρύνεστε όπως διεξάγετε διαδικτυακή έρευνα στο μητρώο εγγεγραμμένων οργανισμών του Εφόρου Εταιρειών, καθώς και έρευνα στους φυσικούς φακέλους στο μητρώο των SE και ΕΟΟΣ, για να εξακριβώσετε κατά πόσο υπάρχει ήδη εγγεγραμμένος οργανισμός με το ίδιο ή παρόμοιο όνομα.

Για να εγκριθεί το όνομα που θα επιλέξετε αυτό δεν πρέπει να προσομοιάζει υπέρμετρα με όνομα υφιστάμενης επιχειρηματικής οντότητας ή να είναι παραπλανητικό ή ανεπιθύμητο. Στην περίπτωση που το προτεινόμενο όνομα είναι παρόμοιο με όνομα υφιστάμενης επιχειρηματικής οντότητας, το προτεινόμενο όνομα μπορεί να εξεταστεί μόνο εάν με την αίτηση για έγκριση του ονόματος καταχωρίσετε σχετική συγκατάθεση από την ήδη υπάρχουσα εγγεγραμμένη επιχειρηματική οντότητα.

Επίσης, ΕΟΟΣ δεν εγγράφεται στην Κυπριακή Δημοκρατία με όνομα το οποίο περιλαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες λέξεις ή εκφράσεις ή συντμήσεις αυτών:

  • «περιορισμένη» ∙
  • «απεριόριστη» ∙
  • «συνεταιρισμός» ∙
  • «ανώνυμη εταιρεία» ∙
  • «ίδρυμα» ∙ ή
  • «σωματείο».

Κατά τη διεξαγωγή έρευνας για το προτεινόμενο όνομα ΕΟΟΣ ο Έφορος δεν περιορίζεται μόνο σε επιχειρηματικές οντότητες στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά μπορεί να αρνηθεί να εγκρίνει ένα όνομα για σκοπούς προστασίας διεθνούς φήμης οργανισμού μη εγγεγραμμένου στην Κύπρο (π.χ. Coca Cola, McDonalds κλπ). Προς τον σκοπό αυτό, παροτρύνεστε όπως διεξάγεται έρευνα επί των εγγεγραμμένων εμπορικών σημάτων ούτως ώστε να εξακριβώσετε κατά πόσο υπάρχει ήδη εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα με ίδιο ή παρόμοιο όνομα. 

Παράλληλα, σε περίπτωση που το όνομα περιέχει περιοριστικές λέξεις ή εκφράσεις, να εξασφαλίζεται η απαραίτητη συγκατάθεση από την αρμόδια κυβερνητική αρχή ή άλλο σώμα και να επισυνάπτεται.

Ακρωνύμιο ΕΟΟΣ

Το όνομα της εταιρείας θα πρέπει να λήγει με το ακρωνύμιο «ΕΟΟΣ» ή με τις λέξεις «Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού» (ή τα αντίστοιχα στις υπόλοιπες επίσημες ενωσιακές γλώσσες).

Υποβολή αίτησης έγκρισης ονόματος

Η αίτηση για έγκριση/ αλλαγής ονόματος υποβάλλεται μέσω διαδικτύου ή δια χειρός ή ταχυδρομείου συνοδευόμενο από:

  • άδεια, συγκατάθεση ή προέγκριση, από αρμόδια κυβερνητική αρχή ή αρμόδιο σώμα, σε περίπτωση που απαιτείται για τη χρήση  λέξεων ή εκφράσεων ή/και για τη φύση της εργασίας αντίστοιχα ∙
  • τέλος € 10 για κάθε προτεινόμενο όνομα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης ονόματος μπορείτε να καταβάλετε το τέλος των €20 για κάθε προτεινόμενο όνομα.

Τα βασικοτερα κριτήρια ελέγχου και οι συχνότεροι λόγοι απόρριψης παρατίθενται για πληρέστερη καθοδήγηση.

Τα αποτελέσματα των αιτήσεων της εξέτασης ονόματος δίδονται μέσω διαδικτύου.

Μετά την εξασφάλιση της έγκρισης ονόματος, πρέπει να υποβληθεί η αίτηση εγγραφής ΕΟΟΣ εντός έξι (6) μηνών, περίοδος κατά την οποία κρατείται το εγκεκριμένο προτεινόμενο όνομα.

η-έγκριση ονόματος

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top