ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μία ευρωπαϊκή εταιρεία, μετά την σύσταση της στον Έφορο Εταιρειών, οφείλει να τηρεί επικαιροποιημένο το μητρώο της κοινοποιώντας οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία της καθώς και να συμμορφώνεται με τις ετήσιες υποχρεώσεις της.

Παράλληλα, ένας ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού, μετά την εγγραφή του στον Έφορο Εταιρειών, οφείλει να τηρεί επικαιροποιημένο το μητρώο του κοινοποιώντας οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία του.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τον οδηγό ως στην περίπτωση των ημεδαπών εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση ευρωπαϊκής εταιρείας καταχωρείται μόνο η ετήσια έκθεση δημόσιας εταιρείας (ΗΕ32Δ):

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να εξασφαλίσετε πιστοποιημένα αντιγράφα/πιστοποιητικά εταιρείας.

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τον οδηγό, ως στην περίπτωση των ημεδαπών εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταχώριση εγγράφων ευρωπαϊκής εταιρείας μπορεί να γίνει μόνο διά χειρός/ταχυδρομείου:

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τον οδηγό ως στην περίπτωση των ημεδαπών εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταχώριση εγγράφων ευρωπαϊκής εταιρείας μπορεί να γίνει μόνο διά χειρός/ταχυδρομείου:

Ακολουθήστε βήμα προς βήμα τον οδηγό για να εξασφαλίσετε πιστοποιημένα αντιγράφα/πιστοποιητικά ενός ΕΟΟΣ.

go to top