ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση Μητρώου Ευρωπαΐκής Εταιρείας

Τροποποίηση ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου

Μετά από τη σύσταση της, ευρωπαϊκή εταιρεία δύναται, με ειδικό ψήφισμα, να τροποποιήσει συγκεκριμένο άρθρο/α ή εξολοκλήρου το ιδρυτικό και καταστατικό της έγγραφο. Η ευρωπαϊκή εταιρεία οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών έντυπο τροποποίησης του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου της ευρωπαϊκής εταιρείας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της τροποποίησης.

Καταχώριση τροποποίησης Ιδρυτικού και Καταστατικού Εγγράφου

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο τροποποίησης του καταστατικού εγγράφου της ευρωπαϊκής εταιρείας (έντυπο ΕΔ10) στον Έφορο Εταιρειών, διά χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • ειδικό ψήφισμα ∙
  • τροποποιημένο ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο ∙
  • τέλος των εξήντα ευρώ (€60) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) για επίσπευση της διαδικασίας.

Το εν λόγω τέλος είναι πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εντύπου ΕΔ10 των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχει τεθεί σε εφαρμογή το ανασχεδιασμένο έντυπο ΕΔ10

 

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της τροποποίησης καταστατικού εγγράφου και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η ευρωπαϊκή εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων ευρωπαϊκής εταιρείας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top