ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση Μητρώου Ευρωπαΐκής Εταιρείας

Επικαιροποίηση αξιωματούχων

Οι αξιωματούχοι της ευρωπαϊκής εταιρείας είναι οι κατά νόμο υπεύθυνοι για τη διαχείριση της ευρωπαϊκής εταιρείας, και για την τήρηση λογιστικών βιβλίων τα οποία είναι απαραίτητα για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων.

Μετά την εγγραφή της η ευρωπαϊκή εταιρεία μπορεί να προβεί σε αλλαγές στους αξιωματούχους της, όπως σε διορισμό, παραίτηση/παύση αξιωματούχων, ή σε αλλαγή στα στοιχεία των αξιωματούχων, όπως αλλαγή στο όνομα και στη διεύθυνσή τους.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να διοριστεί κάποιος αξιωματούχος;

Η ευρωπαϊκή εταιρεία οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών κοινοποίηση αλλαγής αξιωματούχων της ευρωπαϊκής εταιρείας (έντυπο ΕΔ7) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής.

Καταχώριση αλλαγής

Mπορείτε να υποβάλετε την κοινοποίηση αλλαγής αξιωματούχων (έντυπο ΕΔ7), διά χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) για επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέo τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή).

Εταιρεία δεν δύναται να διορίζει πέραν του ενός γραμματέα.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί προβαίνει στην καταχώριση της αλλαγής αξιωματούχων και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιούν τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων ευρωπαϊκής εταιρείας.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχει τεθεί σε εφαρμογή το ανασχεδιασμένο έντυπο ΕΔ7 που αφορά στις αλλαγές στους αξιωματούχους της SE. Παράλληλα, από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, η κοινοποίηση της αλλαγής της διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου υποβάλλεται μέ το έντυπο ΗΕ2

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top