ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιριοποίηση μητρώου Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού

Αλλαγή ονόματος

Μετά την εγγραφή του, ένας Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) μπορεί να αλλάξει το όνομά του νοουμένου ότι το νέο όνομα δεν προσομοιάζει υπέρμετρα με όνομα υφιστάμενης επιχειρηματικής οντότητας, να περιλαμβάνει λέξεις ή εκφράσεις που απαγορεύονται ή να είναι παραπλανητικό ή ανεπιθύμητο

Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην ενότητα υποβολή αίτησης έγκρισης ονόματος σχετικά με την καταχώριση αίτησης αλλαγής ονόματος στον Έφορο Εταιρειών.

Καταχώριση αλλαγής ονόματος

Εφόσον, εγκριθεί το όνομα, μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο ειδοποίησης εγγράφων και στοιχείων (έντυπο ΕΟΟΣ4) στον Έφορο Εταιρειών, διά χειρός/ταχυδρομείου,  συνοδευόμενο από:

  • τροποποιημένη σύμβαση σύστασης με το νέο όνομα ∙
  • αποδεικτικό έγγραφο απόφασης των μελών αναφορικά με το νέο όνομα ∙
  • πιστοποιημένη μετάφραση των πιο πάνω εγγράφων, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το πρωτότυπο έγγραφο είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική.

Σημειώνεται ότι με το εν λόγω έντυπο δεν καταβάλλεται τέλος για καταχώριση αλλαγής του ονόματος του ΕΟΟΣ.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της αλλαγής ονόματος, στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών, στην έκδοση του τροποποιημένο πιστοποιητικό εγγραφής και στην κοινοποίηση προς την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε περίπτωση που ο ΕΟΟΣ επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο του, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων ΕΟΟΣ.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top