ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μετατροπή ευρωπαΐκής εταιρείας σε δημόσια εταιρεία

Υποβολή αίτησης μετατροπής ευρωπαϊκής εταιρείας σε δημόσια

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο μετατροπής της SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (έντυπο ΕΔ8) στον Έφορο Εταιρειών, διά χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από τα πιο κάτω έγγραφα:

  • έκθεση στην οποία εξηγούνται και αιτιολογούνται οι νομικές και οικονομικές πτυχές της μετατροπής και εξηγούνται οι συνέπειες της για τους μετόχους και για τους εργαζόμενους,
  • αντίγραφο του ψηφίσματος της γενικής συνέλευσης που εγκρίνει τη μετατροπή,
  • ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο της προτεινόμενης δημόσιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης,
  • έκθεση εμπειρογνωμόνων,
  • τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και το επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Τα πιο πάνω τέλη μπορούν να καταβληθούν τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε  στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του εντύπου ΕΔ8 για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχει τεθεί σε εφαρμογή το ανασχεδιασμένο έντυπο ΕΔ8.

 

Εφόσον, ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί προβαίνει στην καταχώριση της μετατροπής της SE σε δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και εκδίδει το πιστοποιητικό μετατροπής εταιρείας.

Το πιστοποιητικό μετατροπής εταιρείας μπορεί να παραληφθεί είτε από τη θυρίδα του Τμήματος ή τη Μονοθυριδική Πρόσβαση ή διά ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση που η ευρωπαϊκή εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων ευρωπαϊκής εταιρείας.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top