ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση Μητρώου Συνεταιρισμού

Επικαιροποίηση λοιπών στοιχείων

Άλλη επωνυμία με την οποία διεξάγει εργασίες

Ένας συνεταιρισμός μπορεί να διεξάγει εργασίες με άλλες επωνυμίες. ‘Όταν προτίθεται να υπάρξει αλλαγή σε οποιαδήποτε άλλη ή άλλες επωνυμίες με τις οποίες διεξάγονται δραστηριότητες, ο συνεταιρισμός οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο Εταιρειών, καταχωρώντας το έντυπο αλλαγές στα στοιχεία συνεταιρισμού (έντυπο Σ2) εντός επτά (7) ημερών από την αλλαγή.

Χρονική περίοδος ή όροι διάλυσης

Παράλληλα, οποιαδήποτε αλλαγή στη χρονική περίοδο για την οποία συστάθηκε ο συνεταιρισμός ή οι όροι διάλυσης του γίνεται με την καταχώριση στον Έφορο Εταιρειών του εντύπου Σ2 εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία της αλλαγής.

Καταχώριση αλλαγής

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο αλλαγές στα στοιχεία συνεταιρισμού (έντυπο Σ2) διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • το τέλος των σαράντα ευρώ (€40) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Το τέλος είναι πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα  βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της αλλαγής άλλης επωνυμίας, ο Έφορος Εταιρειών εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής αλλαγών στα καταχωρισμένα στοιχεία ομορρύθμου/ετερορρύθμου συνεταιρισμού.

Σε περίπτωση που ο συνεταιρισμός επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων/πιστοποιητικών που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο του, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/ πιστοποιητικών συνεταιρισμού.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top