ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση Μητρώου Συνεταιρισμού

Αλλαγή ονόματος συνεταιρισμού

Μετά την εγγραφή του ένας συνεταιρισμός μπορεί να αλλάξει το όνομα του νοουμένου ότι η νέα επωνυμία δεν προσομοιάζει υπέρμετρα με όνομα υφιστάμενης επιχειρηματικής οντότητας ή είναι παραπλανητική ή ανεπιθύμητη. Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην ενότητα υποβολής αίτησης έγκρισης ονόματος σχετικά με την καταχώριση αίτησης έγκρισης αλλαγής ονόματος στον Έφορο Εταιρειών.

Εφόσον, εγκριθεί το όνομα, ο συνεταιρισμός οφείλει να υποβάλει στον Έφορο Εταιρειών την αλλαγή στο όνομα του συνεταιρισμού(έντυπο Σ2) εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία της αλλαγής.

Καταχώριση αλλαγής

Mπορείτε να υποβάλετε το έντυπο αλλαγές στα στοιχεία συνεταιρισμού (έντυπο Σ2), διά χειρός/ ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • τέλος των σαράντα ευρώ (€40) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Το τέλος είναι πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της αλλαγής ονόματος, ο Έφορος Εταιρειών εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής αλλαγών στα καταχωρισμένα στοιχεία ομορρύθμου/ετερορρύθμου συνεταιρισμού.

Σε περίπτωση που ο συνεταιρισμός επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων/ πιστοποιητικών που πιστοποιεί της εν λόγω αλλαγής στο μητρώο του, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/ πιστοποιητικών συνεταιρισμού.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top