ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση Μητρώου Συνεταιρισμού

Επικαιροποίηση της φύσης εργασίας

Μετά την εγγραφή του ο συνεταιρισμός μπορεί να προβεί σε αλλαγή στη φύση εργασίας και ο συνέταιρος οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο Εταιρειών αναφορικά με την αλλαγή στη φύση εργασίας, καταχωρώντας το έντυπο αλλαγές στα στοιχεία συνεταιρισμού (έντυπο Σ2) εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής.

Καταχώριση αλλαγής

Μπορείτε να υποβάλλετε το έντυπο αλλαγές στα στοιχεία συνεταιρισμού (έντυπο Σ2διά χειρός / ταχυδρομείου συνοδευόμενο από:

  • το τέλος των σαράντα ευρώ (€40) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Το τέλος είναι πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της αλλαγής στη φύση εργασίας, ο Έφορος Εταιρειών εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής αλλαγών στα καταχωρισμένα στοιχεία ομορρύθμου/ετερορρύθμου συνεταιρισμού.

Σε περίπτωση που ο συνεταιρισμός επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο του, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/ πιστοποιητικών συνεταιρισμού.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top