ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων και Οικονομικών Καταστάσεων

Πως μπορώ να καταχωρίσω μία ετήσια έκθεση

Μπορείτε να καταχωρίσετε την ετήσια έκθεση (έντυπο Σ5) συνεταιρισμού, διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από τις οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στο προηγούμενο οικονομικό έτος, πιστοποιημένες από αρμόδιο συνέταιρο ή πρόσωπο καταβάλλοντας το ανάλογο τέλος.

Τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην ετήσια έκθεση πρέπει να είναι σύμφωνα με το μητρώο του Εφόρου Εταιρειών. Σε αντίθετη περίπτωση, πριν την υποβολή της ετήσιας έκθεσης θα πρέπει να κοινοποιούνται τυχόν αλλαγές του μητρώου του συνεταιρισμού συμπληρώνοντας το έντυπο Σ2 ανάλογα με την αλλαγή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021, τέθηκε σε εφαρμογή το ανασχεδιασμένο έντυπο Σ5.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top