ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Εκούσια διαγραφή τόπου εργασίας αλλοδαπής εταιρείας

Υποβολή αίτησης διαγραφής

Μία αλλοδαπή εταιρεία, η οποία έπαυσε να έχει τόπο εργασίας εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, οφείλει αμέσως να ειδοποιήσει τον Έφορο Εταιρειών για το γεγονός αυτό. 

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση των συμβούλων μίας εταιρείας με επιστολή διά χειρός/ ταχυδρομείου, η οποία πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • όνομα και αριθμό εταιρείας
  • αναφορά ότι η εταιρεία δεν έχει ενεργητικό και παθητικό
  • υπογραφή εξουσιοδοτημένου πρόσωπου
  • αναφορά ότι δεν διεξάγει εργασίες

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που αναφέρεται στην επιστολή η ημερομηνία που έπαυσε να έχει τόπο εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, αυτή θεωρείται ως η ημερομηνία διαγραφής της και σε αντίθετη περίπτωση ως ημερομηνία διαγραφής θα θεωρείται η ημερομηνία κοινοποίησης της επιστολής.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης, για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Κατόπιν διεκπεραίωσης του αιτήματος των συμβούλων για διαγραφή της εταιρείας, ο Έφορος Εταιρειών νοουμένου ότι έχει ικανοποιηθεί από τα υπό αναφορά στοιχεία, προβαίνει σε δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα ειδοποίησης ότι η εταιρεία έχει διαγραφεί από την ημερομηνία της ειδοποίησης προς τον Έφορο και παράλληλα επικαιροποιείται το ηλεκτρονικό μητρώο της στον Έφορο Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η αλλοδαπή εταιρεία επιθυμεί την έκδοση Πιστοποιητικού Διαγραφής της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/πιστοποιητικών αλλοδαπής εταιρείας.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top