ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Βάση πληροφοριών

Έντυπο έγκρισης ονόματος

  Έντυπο
No.:
ΤΕΛΟΣ: 10,00
  διαθέσιμη ηλεκτρονική καταχώριση
ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ: 10,00
Λεπτομέρειες

Συμπληρώστε και καταχωρίστε την πιο κάτω αίτηση για να εξασφαλίσετε την έγκριση ονόματος πριν την εγγραφή μιας επιχειρηματικής οντότητας ή αλλαγής ονόματος υφιστάμενης επιχειρηματικής οντότητας, καταβάλλοντας το συνολικό τέλος των δέκα ευρώ (€10) για κάθε προτεινόμενο όνομα και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τη συμπλήρωση της αίτησης και τη σχετική διαδικασία, ανατρέξτε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και του συχνότερους λόγους απόρριψης καθώς και στις ακόλουθες σελίδες αναλόγως του σκοπού της αίτησης σας:

Εναλλακτικά μπορείτε να καταχωρίσετε την αίτηση για έγκριση ή αλλαγή ονόματος καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό ως αναφέρεται πιο πάνω.

η-έγκριση/αλλαγή ονόματος

 

go to top