ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση Μητρώου Εμπορικής Επωνυμίας

Επικαιροποίηση διεύθυνσης τόπου εργασίας

Κάθε εμπορική επωνυμία πρέπει να διατηρεί τόπο εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μετά την εγγραφή της, ο ιδιοκτήτης της εμπορικής επωνυμίας μπορεί να αλλάξει το κύριο τόπο εργασιών σε άλλη διεύθυνση στην Κυπριακή Δημοκρατία.

‘Όταν προτίθεται να υπάρξει αλλαγή της διεύθυνσης του τόπου εργασίας της, ο ιδιοκτήτης της εμπορικής επωνυμίας οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο Εταιρειών, καταχωρώντας αλλαγή στα στοιχεία εμπορικής επωνυμίας(έντυπο ΕΕ2) εντός επτά (7) ημερών από την αλλαγή της.

Από τις 18/12/2020, η καταχώριση του εντύπου πέραν των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής της διεύθυνσης του τόπου εργασίας, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης. Το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ, και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

Καταχώριση αλλαγής

Μπορείτε να υποβάλλετε το έντυπο αλλαγές στα στοιχεία εμπορικής επωνυμίας (έντυπο ΕΕ2) διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • το τέλος των σαράντα ευρώ (€40) και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή).

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της αλλαγής διεύθυνσης τόπου εργασίας, ο Έφορος Εταιρειών εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής αλλαγών στα καταχωρισμένα στοιχεία εμπορικής επωνυμίας ιδιώτη ή εταιρείας.

Σε περίπτωση που η εμπορική επωνυμία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων εμπορικής επωνυμίας.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top