ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μεταφορά έδρας στην Κυπριακή Δημοκρατία

Επιλέγοντας το όνομα εταιρείας

Προτού προχωρήσετε στη μεταφορά έδρας αλλοδαπής εταιρείας εντός της Δημοκρατίας θα πρέπει να επιλέξετε το προτεινόμενο όνομα για την εταιρεία σας. Εναλλακτικά, η εταιρεία μπορεί να επιλέξει να συνεχίσει στη Δημοκρατία με το υφιστάμενο όνομά της. Σε κάθε περίπτωση το όνομα θα πρέπει να εγκριθεί από τον Έφορο Εταιρειών.

Έρευνα επί τού προτεινόμενου ονόματος

Αφού επιλέξετε το προτεινόμενο όνομα της εταιρείας σας και προτού υποβάλετε αίτηση για έγκριση τού προτεινόμενου ονόματος παροτρύνεστε όπως διεξάγετε διαδικτυακή έρευνα στο μητρώο εταιρειών τού Εφόρου Εταιρειών για να εξακριβώσετε κατά πόσο υπάρχει ήδη εγγεγραμμένη εταιρεία με το ίδιο ή παρόμοιο όνομα.

Για να εγκριθεί το όνομα που θα επιλέξετε αυτό δεν πρέπει να προσομοιάζει υπέρμετρα με όνομα υφιστάμενης επιχειρηματικής οντότητας ή να είναι παραπλανητικό ή ανεπιθύμητο εκτός εάν με την αίτηση για έγκριση τού ονόματος καταχωρίσετε σχετική συγκατάθεση από την ήδη υπάρχουσα εγγεγραμμένη επιχειρηματική οντότητα.

Κατά τη διεξαγωγή έρευνας για το προτεινόμενο όνομα εταιρείας ο Έφορος δεν περιορίζεται μόνο σε Κυπριακές εταιρείες, αλλά δύναται να αρνηθεί να εγκρίνει ένα όνομα για σκοπούς προστασίας διεθνούς φήμης οργανισμού μη εγγεγραμμένου στην Κύπρο (π.χ. Coca Cola, McDonalds κλπ). Προς τον σκοπό αυτό, παροτρύνεστε όπως διεξάγετε έρευνα επί των εγγεγραμμένων εμπορικών σημάτων ούτως ώστε να εξακριβώσετε κατά πόσο υπάρχει ήδη εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα με ίδιο ή παρόμοιο όνομα. 

Παράλληλα, σε περίπτωση που το όνομα περιέχει περιοριστικές λέξεις ή εκφράσεις, να εξασφαλίζεται η απαραίτητη συγκατάθεση από την αρμόδια κυβερνητική αρχή ή άλλο σώμα και να επισυνάπτεται.

Λίμιτεδ / λτδ

Με βάση τον τύπο εταιρείας που θα επιλεγεί για σύσταση το προτεινόμενο όνομα της εταιρείας πρέπει να φέρει ως την τελευταία λέξη τού ονόματος:
• Όταν πρόκειται για ιδιωτική εταιρεία ή εταιρεία διά εγγυήσεως, τη λέξη ‘ΛΙΜΙΤΕΔ’ ή ‘ΛΤΔ’ ή, στην περίπτωση που το όνομα της εταιρείας αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες ‘LIMITED’ ή ‘LTD’,
• Όταν πρόκειται για δημόσια εταιρεία, τις λέξεις ‘ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ’ ή ‘ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ’ ή ‘ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ’ ή ‘ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ’ ή ‘Δ.Ε. ΛΙΜΙΤΕΔ’ ή ‘Δ.Ε. ΛΤΔ’, ή, στην περίπτωση που το όνομα της εταιρείας αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες, με τις λέξεις ‘PUBLIC COMPANY LIMITED’ ή ‘PUBLIC COMPANY LTD’ ή ‘PUBLIC CO. LIMITED’ ή ‘PUBLIC CO. LTD’ ή ‘PLC’ ή ‘PUBLIC LIMITED’ ή ‘PUBLIC LTD’.

Παράλειψη της λέξης “Λίμιτεδ”

Εταιρεία που συστήνεται ως μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προαγωγή οποιουδήποτε κοινωφελούς σκοπού και προτίθεται να διαθέτει τα πλεονάσματα της ή άλλο εισόδημα για την προαγωγή των σκοπών της και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορεί, να αιτηθεί την παράληψη της λέξη “λίμιτεδ” από το προτεινόμενο όνομά της υποβάλλοντας επιστολή ταυτόχρονα με την αίτηση έγκρισης ονόματος.

Υποβολή αίτησης έγκρισης ονόματος

Η αίτηση για έγκριση/ αλλαγής ονόματος υποβάλλεται μέσω διαδικτύου ή δια χειρός ή ταχυδρομείου συνοδευόμενο από:

  • άδεια, συγκατάθεση ή προέγκριση, από αρμόδια κυβερνητική αρχή ή αρμόδιο σώμα, σε περίπτωση που απαιτείται για τη χρήση λέξεων ή εκφράσεων ή/και για τη φύση της εργασίας αντίστοιχα,
  • τέλος € 10 για κάθε προτεινόμενο όνομα. Σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης ονόματος μπορείτε να καταβάλετε το τέλος των €20 για κάθε προτεινόμενο όνομα.

Τα βασικοτερα κριτήρια ελέγχου και οι συχνότεροι λόγοι απόρριψης παρατίθενται για πληρέστερη καθοδήγηση.

Τα αποτελέσματα των αιτήσεων της εξέτασης ονόματος δίδονται μέσω διαδικτύου.

Μετά την εξασφάλιση της έγκρισης ονόματος, πρέπει να προβεί στην υποβολή αίτησης για έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού συνέχειας, ανάλογα με τή νομική μορφή της οντότητας που προτείνεται να μεταφερθεί εντός έξι (6) μηνών, περίοδος κατά την οποία κρατείται το εγκεκριμένο προτεινόμενο όνομα.

η-έγκριση ονόματος

 

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top