ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις ΕΟΟΣ icon

Εναρκτήριες και Συναφείς Υποχρεώσεις ΕΟΟΣ

Μέλη

Ο ΕΟΟΣ δύναται να έχει απεριόριστο αριθμό μελών. Τα μέλη του ΕΟΟΣ, ενεργώντας συλλογικά, δύνανται να λαμβάνουν οποιαδήποτε απόφαση για την πραγματοποίηση του σκοπού του ΕΟΟΣ. Κάθε μέλος διαθέτει μια ψήφο. Είναι όμως δυνατό να απονέμονται, με τη σύμβαση του ΕΟΟΣ, περισσότερες ψήφοι σε ορισμένα μέλη υπό τον όρο ότι κανένα μέλος δεν θα έχει την πλειοψηφία.

Τα μέλη του ΕΟΟΣ ευθύνονται αλληλεγγύως και απεριορίστως για τα πάσης φύσεως χρέη του. Μέχρι την περάτωση της εκκαθάρισης ΕΟΟΣ, οι δανειστές του δεν μπορούν να επιδιώξουν την πληρωμή χρεών από ένα μέλος, παρά μόνον εάν έχουν στραφεί, προηγουμένως, κατά του ΕΟΟΣ και δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Δεν επιτρέπεται στον όμιλο να:

  • κατέχει, μετοχές ή μερίδια μιας εταιρείας μέλους ∙
  • κατέχει μετοχές ή μερίδια άλλης επιχείρησης πέραν του πλαισίου επίτευξης του σκοπού του ομίλου και για λογαριασμό άλλο από τα μέλη του ∙ ή
  • είναι μέλος άλλου ΕΟΟΣ.

Τα στοιχεία των μελών του ΕΟΟΣ, ανάλογα με τον τρόπο εγκαθίδρυσης του, κατά τη σύσταση και μεταφορά έδρας ή κατά την εγγραφή καταστήματος, κοινοποιούνται στον Έφορο Εταιρειών με τα έντυπα ΕΟΟΣ1 ή ΕΟΟΣ2 αντίστοιχα. Μεταγενέστερα της σύστασης του ΕΟΟΣ, αλλαγές στα μέλη κοινοποιούνται στον Έφορο Εταιρειών, συμπληρώνοντας και καταχωρώντας το έντυπο ΕΟΟΣ4. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Επικαιροποίηση μελών και μεριδίων μελών.

go to top