ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Μεταφορά έδρας SE στην Κυπριακή Δημοκρατία

Υποβολή αίτησης για μεταφορά έδρας SE

Αφού έχετε εξασφαλίσει την έγκριση του ονόματος και νοουμένου ότι έχετε πάρει τις ανάλογες αποφάσεις αναφορικά με τη μεταφορά έδρας ευρωπαϊκής εταιρείας, μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή αίτησης για συνέχισή της στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Μπορείτε να υποβάλετε το έντυπο μεταφοράς της SE στην Κύπρο (έντυπο ΕΔ5) στον Έφορο Εταιρειών, διά χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της αλλοδαπής που να βεβαιώνει ότι έχουν εκτελεσθεί οι πράξεις για τη μεταφορά πριν, τη μεταφορά της SE στην Κύπρο ∙
  • ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο, και πιστοποιημένη μετάφραση αυτού, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που το πρωτότυπο είναι σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική ή Αγγλική ∙
  • πιστοποιημένη μετάφραση του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου της, είτε με ένορκη δήλωση είτε από ορκωτό μεταφραστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική σε περίπτωση που επιθυμείτε το άνοιγμα φακέλου μεταφράσεων με σκοπό την εξασφάλιση πιστοποιημένου αντιγράφου του ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου σε ξένη γλώσσα) ∙
  • άδεια, συγκατάθεση ή προέγκριση, από αρμόδια κυβερνητική αρχή ή αρμόδιο σώμα, σε περίπτωση που απαιτείται για τη χρήση λέξεων ή εκφράσεων ή/και για τη φύση της εργασίας, σε περίπτωση που δεν έχει ήδη προσκομιστεί κατά την υποβολή έγκρισης ονόματος ∙
  • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος των εκατό ευρώ (€100) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέα τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή).

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση τής διαδικασίας.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχει τεθεί σε εφαρμογή το ανασχεδιασμένο έντυπο ΕΔ5.

Σχετικό Υλικό

Your Europe
Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top