ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση Μητρώου Ευρωπαΐκής Εταιρείας

Επικαιροποίηση διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου

Κάθε ευρωπαϊκή εταιρεία πρέπει να διατηρεί εγγεγραμμένο γραφείο στην Κυπριακή Δημοκρατία όπου μπορούν να στέλνονται όλες οι κοινοποιήσεις και ειδοποιήσεις. Μετά την εγγραφή της, η ευρωπαϊκή εταιρεία μπορεί να αλλάξει το εγγεγραμμένο γραφείο σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση στην Κύπρο.

‘Όταν προτίθεται να υπάρξει αλλαγή της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου της, η ευρωπαϊκή εταιρεία οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο Εταιρειών, καταχωρώντας το έντυπο ΗΕ2 εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την αλλαγή του.

Καταχώριση αλλαγής

Μπορείτε να υποβάλλετε την κοινοποίηση αλλαγής της διεύθυνσης του εγγεγραμμένου γραφείου (έντυπο ΗΕ2), διά χειρός/ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • τη βεβαίωση του γραμματέα ότι οι αλλαγές είναι σύμφωνα με το μητρώο της ευρωπαϊκής εταιρείας που τηρείται στο εγγεγραμμένο γραφείο της ∙
  • το τέλος των είκοσι ευρώ (€20) και επιπρόσθετο τέλος είκοσι ευρώ (€20) για επίσπευση της διαδικασίας (πληρωτέo τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή).

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση του πιστοποιητικού εναλλακτικά μπορείτε να καταβάλλεται το επιπρόσθετο τέλος επίσπευσης με το τέλος έκδοσης πιστοποιητικού και όχι επί του εντύπου αλλαγής.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικοτερα κριτήρια ελέγχου και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Εφόσον ο Έφορος Εταιρειών ικανοποιηθεί ότι όλες οι, ανάλογα με την περίπτωση, απαιτήσεις της νομοθεσίας έχουν τηρηθεί, προβαίνει στην καταχώριση της αλλαγής διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου ευρωπαϊκής εταιρείας και στην επικαιροποίηση του μητρώου του Εφόρου Εταιρειών.

Σε περίπτωση που η ευρωπαϊκή εταιρεία επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο της, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων ευρωπαϊκής εταιρείας.

Από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, έχει τεθεί σε εφαρμογή το ανασχεδιασμένο έντυπο ΕΔ7 που αφορά στις αλλαγές στους αξιωματούχους της SE. Παράλληλα, από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, η κοινοποίηση της αλλαγής της διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου υποβάλλεται μέ το έντυπο ΗΕ2

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top