ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση Μητρώου Συνεταιρισμού

Επικαιροποίηση στοιχείων κεφαλαίου /συνεισφοράς

Οι ετερόρρυθμοί συνεταίροι, συνεισφέρουν συγκεκριμένο ποσό ή περιουσία εκτιμημένη σε ορισμένο ποσό στο συνεταιρισμό. Στους ετερόρρυθμους συνεταίρους δύναται να παραχωρηθεί συγκεκριμένος αριθμός μετοχών.

Οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία συνεισφοράς ή στο μετοχικό κεφάλαιο ή στον αριθμό των μετοχών που κατέχει ετερόρρυθμος συνέταιρος πρέπει να κοινοποιείται στον Έφορο Εταιρειών, καταχωρώντας το έντυπο αλλαγές στα στοιχεία συνεταιρισμού (έντυπο Σ2) εντός επτά (7) ημερών από την εν λόγω αλλαγή.

Καταχώριση αλλαγής

Μπορείτε να υποβάλλετε το έντυπο αλλαγές στα στοιχεία συνεταιρισμού (έντυπο Σ2) διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από

  • το τέλος των σαράντα ευρώ (€40) για κάθε αλλαγή και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Το τέλος είναι πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της αλλαγής στη φύση εργασίας, ο Έφορος Εταιρειών εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής αλλαγών στα καταχωρισμένα στοιχεία ομορρύθμου/ετερορρύθμου συνεταιρισμού.

Σε περίπτωση που ο Συνεταιρισμός επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένου αντιγράφου του Έντυπου Σ2 μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/ πιστοποιητικών συνεταιρισμού.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top