ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Επικαιροποίηση Μητρώου Συνεταιρισμού

Επικαιροποίηση στοιχείων συνεταίρων

Μετά την εγγραφή του, ο συνεταιρισμός μπορεί να προβεί σε αλλαγές στους συνεταίρους όπως διορισμό νέων, παραίτηση, ή αλλαγές στα στοιχεία των υφιστάμενων συνεταίρων π.χ. αλλαγή ονόματος, αλλαγή διεύθυνσης καθώς και αλλαγή στους ομόρρυθμους συνέταιρους που διαχειρίζονται, διευθύνουν και υπογράφουν για το συνεταιρισμό κλπ.

Ο συνεταιρισμός οφείλει να ειδοποιήσει τον Έφορο Εταιρειών αναφορικά με την αλλαγή των συνεταίρων ή αλλαγή στα στοιχεία τους, καταχωρώντας το έντυπο αλλαγές στα στοιχεία συνεταιρισμού (έντυπο Σ2) εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία της αλλαγής.

Από τις 18/12/2020, η καταχώριση του εντύπου πέραν των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία αλλαγής, υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση εκπρόθεσμης καταχώρισης. Το ύψος της χρηματικής επιβάρυνσης ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (€50) εφάπαξ, και ένα ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250).

Καταχώριση αλλαγής

Μπορείτε να υποβάλλετε το έντυπο αλλαγές στα στοιχεία συνεταιρισμού (έντυπο Σ2), διά χειρός / ταχυδρομείου, συνοδευόμενο από:

  • το τέλος των σαράντα ευρώ (€40) για κάθε αλλαγή και επιπρόσθετο τέλος των είκοσι ευρώ (€20) σε περίπτωση που επιθυμείτε επίσπευση της διαδικασίας.

Το τέλος είναι πληρωτέο τοις μετρητοίς, με επιταγή, αποκοπή από λογαριασμό στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή με τραπεζική εντολή.

Παροτρύνεστε όπως ανατρέξετε στα βασικότερα κριτήρια εξέτασης και συχνότερους λόγους απόρριψης για πληρέστερη ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της αλλαγής στα στοιχεία των συνεταίρων, ο Έφορος Εταιρειών εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής αλλαγών στα καταχωρισμένα στοιχεία ομορρύθμου/ετερορρύθμου συνεταιρισμού.

Σε περίπτωση που ο συνεταιρισμός επιθυμεί την έκδοση πιστοποιημένων αντιγράφων/πιστοποιητικών που πιστοποιεί τις εν λόγω αλλαγές στο μητρώο του, μπορεί να υποβάλει αίτημα για εξασφάλιση πιστοποιημένων αντιγράφων/ πιστοποιητικών συνεταιρισμού.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top