ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Εγγραφείτε Δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Συνδεθείτε Είστε εγγεγραμμένος χρήστης;
Βρείτε τα πάντα σχετικά με επιχειρηματικές οντότητες γρήγορα, εύκολα και αποτελεσματικά!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Οδηγός  icon

Οδηγός

Καταχώριση Ετήσιων Εκθέσεων και Οικονομικών Καταστάσεων

Τι περιλαμβάνει η ετήσια έκθεση

Η ετήσια έκθεση ενός συνεταιρισμού καταρτίζεται εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει συνοπτική εικόνα του συνεταιρισμού κατά την ημερομηνία σύνταξής της αναφορικά με:

  • τη φύση εργασίας του συνεταιρισμού,
  • τη διεύθυνση του τόπου εργασίας συνεταιρισμού,
  • τα στοιχεία των συνεταίρων.

H ετήσια έκθεση συνοδεύεται από τις οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στο προηγούμενο οικονομικό έτος και το ανάλογο τέλος. Σημειώνεται ότι δεν είναι αναγκαίο να επισυνάπτονται στην ετήσια έκθεση οι οικονομικές καταστάσεις εφόσον το κοινό έχει πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα στον τόπο διεξαγωγής των εργασιών του συνεταιρισμού, και τα αντίγραφά τους είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Σχετικό Υλικό

Τελευταίες Ανακοινώσεις

go to top