CLOSE
Loading...
Sign Up Not yet registered?
Sign In Are you a registered user?
Find everything about business entities, fast, easy and smart!
Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
Home  /  Knowledgebase  /  News

News

Διαγραφή εγγεγραμμένων εταιρειών λόγω μη καταβολής του Ετήσιου Τέλους

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαγραφή των εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 327 (2Α) (β) του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

Ο Έφορος Εταιρειών δύναται να διαγράψει εταιρεία από το μητρώο, σε περίπτωση παράλειψης καταβολής από την εταιρεία του ετήσιου τέλους που προβλέπεται στο άρθρο 391 για περίοδο ενός έτους, από την ημερομηνία που αυτό κατέστη πληρωτέο.

Συγκεκριμένα, όσες εταιρείες δεν έχουν καταβάλει το Ετήσιο Τέλος για οποιοδήποτε έτος για την περίοδο 2012-2021, θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία της δημοσίευσης, οι εταιρείες θα διαγραφούν από το μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 327(3)(γ) του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, εκτός αν στο μεταξύ αποδειχθεί λόγος για το αντίθετο.

 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

03/11/2022

go to top